Jak nie być nudziarzem bez pomysłów?

Wystarczy, że wymyślisz coś niekonwencjonalnego w kwadrans i zawsze kiedy tego chcesz.

Czy wymyśliłaś / wymyśliłeś kiedyś coś genialnego? Pomyśl chwilę i przypomnij to sobie.
Czy pamiętasz jak to się stało? Jak przebiegały Twoje myśli?
Zwykle tego nie pamiętany, jakoś wpadło do głowy, pomogła w tym intuicja czy podświadomość.

A co zrobić kiedy nowe pomysły mają być na zawołanie, albo na jutro?
Wtedy bywa, że się blokujemy i koniec z kreatywnością. Jeśli użyć któregoś z narzędzi myślenia lateralnego to może się udać i to maksymalnie w kwadrans:

Metoda odskoczni, prowokacji i kroku naprzód:
Aleksandra Piotrowska
Narzędzie to polega na użyciu prowokacyjnego pomysłu jako odskoczni do zrobienia kroku naprzód i znalezienia nowego wzorca. Każdy pomysł, który z początku odrzucamy, można wykorzystać jako prowokację.
Prowokacyjny pomysł ułatwia użycie słówka po przed wyrazem, po to żeby myśleć o nim w szerszych kategoriach (hipotetycznych) i bez oceny wartościującej.


Przykłady:

  1. PO samochody – wszystkie samochody są żółte - krok naprzód – żółte taksówki
  2. PO ludziom - płaci się za jeżdżenie autobusami – krok naprzód - darmowe bilety w ścisłym centrum
  3. PO psy - nie szczekają w nocy – krok naprzód?
  4. PO koła - samochodów są kwadratowe – krok naprzód – dwuwarstwowa opona o różnym ciśnieniu wewnątrz każdej.

Sposób znalezienia pomysłu prowokacyjnego może polegać na wymyśleniu sytuacji opozycyjnej do rzeczywistości lub użycia pomysłu wcześniej odrzuconego.>/p>

Metoda bodźca losowego:
Narzędzie to polega na przypadkowym wyszukaniu słowa (rzeczownik) i połączeniem go z rozpatrywanym, w celu stworzenia nowej idei. Słowo przypadkowe służy do wytrącenia biegu myśli z utartych torów na ścieżkę, która inaczej pozostałaby ukryta. Nawet bardzo odległe słowo, kiedy podążymy za skojarzeniami wygeneruje nowe pomysły. Należy wystrzegać się słów zbyt zbliżonych do utartego kierunku myślenia z zagadnieniem wyjściowym.
Przykłady:

Wyzwanie: zbyt mało nauczycieli – słowo: kijanka – skojarzenie nauczyciele mają ogony – krok naprzód – nauczyciele mają asystentów, stażystów, którzy już pracują.

Wyzwanie: najbardziej szkodliwa część papierosa – słowo: światło – skojarzenie świateł regulujących ruch – krok naprzód - umieszczanie na papierosach czerwonej opaski w odległości 1,5 cm od ustnika.

Metoda odrzucania:
W narzędziu tym cały wysiłek wkładamy w rozpoznanie utartego toru myślenia i odrzucenie go, ucieczkę w bok. Aleksandra Piotrowska Aby to zrobić trzeba odrzucić lub zmodyfikować jakąś cechę lub znaleźć inny sposób osiągnięcia tego samego rezultatu. Słowo „oczywisty” sugeruje konieczność zmiany sposobu.

Przykłady:
Wyzwanie – zawsze zajęte budki telefoniczne – (oczywiste do odrzucenia - więcej budek) – wynik – jeden z automatów łączy za wyższą kwotę i częściej jest wolny.

Wyzwanie - adresowanie dużej ilości kopert – (oczywiste do odrzucenia – maszyna do drukowania na kopertach) – wynik – koperty z okienkami gdzie uwidacznia się adres zamieszczony wewnątrz dokumentu.

Możliwe że któreś z narzędzi dla nowych pomysłów będzie się nam podobało bardziej niż inne ale jedno jest pewne w trakcie ich stosowania i trochę po, czujesz się jak na haju. To dlatego, że myślenie abstrakcyjne uwalnia wydzielanie dmt z szyszynki w naszej głowie. Nic nie trzeba brać wystarczy pobawić się myśleniem. Uczucie zadowolenia z siebie i świata utrzymuje się do paru godzin, a poczucie własnej wartości zostaje już na zawsze. I jeszcze jedno - im częściej to robisz tym mocniej działa.